Поступак пријаве на Конкурс Штампа
Вести и догађаји
уторак, 13 јун 2017 12:47

Студентска служба обавештава да ће се пријава на конкурс – први конкурсни рок обавити према утврђеном распореду од 09.00 до 14.00.

 • 21. и 22. јуна 2017. пријава кандидата за основне академске студије;
 • 23. јуна 2017. пријава кандидата за основне струковне студије.


ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ
ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ И ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, А ПРЕДАЈУ ФОТОКОПИЈЕ СЛЕДЕЋИХ ДОКУМЕНАТА:

 1. сведочанства четири разреда претходно завршене средње школе;
 2. диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 3. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности;
  • за основне академске студије 10.000,00 рсд (уплату извршити на рачун Факултета, 840-1102666-24, позив на број 14)
  • за основне струковне студије 8.000,00 рсд (уплату извршити на рачун Факултета, 840-1102666-24, позив на број 14)
 4. извод из матичне књиге рођених;
 5. држављанство (не старије од 6 месеци);
 6. 2 фотографије 4 x 6 цм;
 7. лекарско уверење са мишљењем о способности за студије на Факултету спорта и физичког васпитања (не старије од 6 месеци);
 8. доказ о спроведеној провери моторичких и функционалних способности;
 9. пријавни лист (може се преузети са сајта факултета).

Напомена: Кандидати који конкуришу по афирмативним мерама Минист.просв.науке и техн. развоја (Ромска национална мањина и хендикеп) детаљније се могу информисати на сајту Универзитета у Београду - линк - и из докумената у прилогу овог обавештења.


Документа у прилогу:

 

 Повратак на почетну страну "Вести и догађаји"  

 

Последње ажурирано понедељак, 26 јун 2017 08:05