Конкурс за доделу стипендија фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“ Штампа
Вести и догађаји
понедељак, 04 децембар 2017 10:19
Фондација "Нови добротвори Универзитета у Београду"
БЕОГРАД
Студентски трг 1
Конкурси Задужбина и Фондација Универзитета
Београд, 13.11.2017. године
03 Број: 67-4736/1-17

На основу члана 6. Статута Фондације "Нови добротвори Универзитета у Београду", број: 06-300/4-12 од 24.01.2012.године, Одбор Фондација "Нови добротвори Универзитета у Београду", на сeдници одржаној 15.11.2016. године, донео је следећу

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈА ФОНДАЦИЈЕ "НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ"
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу четири стипендијe за школску 2017/2018. годину студентима Универзитета у Београду, и то по једна стипендија студентима са:

 • Групације природно-математичких наука,
 • Групације техничко-технолошких наука,
 • Групације медицинских наука,
 • Групације друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити 4 студента основних и мастер академских студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Критеријуми за добијање стипендије су:

 1. редовно уписивање школске године,
 2. висина просечне оцене свих положених предмета током студирања, најмање 9,00.
 3. други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).
Члан 3.

На Конкурс се могу пријавити 4 студента основних и мастер академских студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Члан 4.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:

 • ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
 • УВЕРЕЊЕ о упису школске 2017/2018. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
 • Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
 • ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.
Члан 6.

Рок за подношење пријава је од 04. децембра 2017. године до 26. јануара 2018. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком Конкурс Фондација "Нови добротвори Универзитета у Београду".
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за старање о имовини Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Стипендије и конкурси.

Члан 7.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу "Стипендије и конкурси".

Члан 8.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу "Стипендије и конкурси".

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Милош Недељковић
  Документа у прилогу:

 

 Повратак на почетну "Вести и догађаји"