Вести Вести и догађаји Конкурса за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2017. годину