Вести Вести и догађаји Почетак наставе на предмету „Информатика и Увод у истраживачки рад“