Конкурс за избор у звање „ванредног професора“ Штампа
Вести и догађаји
уторак, 20 фебруар 2018 13:54

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У БЕОГРАДУ

Благоја Паровића 156

К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА

 

Факултет спорта и физичког васпитања у Београду расписује конкурс за избор 1 (једног) наставника у звању ванредног професора, за радни однос са пуним радним временом, за ужу научну област: Психологија у физичком васпитању, спорту и рекреацији - предмети: Општа психологија, Психологија спорта, Психосоцијалне основе рекреације и Истраживања у психологији спорта.

Избор у звање ванредног професора врши се за период од 5 (пет) година.

Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 73. чл. 74. и чл. 75. Закона о високом образовању РС (доктор наука - VIII степен) и да имају завршен Филозофски факултет – одељење за психологију.

Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 88/17) и Статутом Факултета спорта и физичког васпитања.
Потребна документација: Молба, биографија, списак објављених научних радова, оригинал радови, оверене фотокопије диплома: Основне академске студије, Мастер (Магистарске) студије, Докторске студије, потписана Изјава о изворности. (преузети са сајта Универзитета).

Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији "Послови", дaна 14.02.2018. године и на интернет страници Универзитета у Београду.


 

Преузмите званичну документацију:

 

Повратак на почетну странуВести и догађаји