Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду Штампа
Вести и догађаји
петак, 23 фебруар 2018 13:52
 
Конкурси Задужбина и Фондација Универзитета
 

 

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
„НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“
ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

 

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу "Награде Веселина Лучића" за 2018. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2017. години.

Члан 2.

Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

Члан 3.

Критеријуми које књижевно дело мора да задовољи:

  • дело мора бити oстварење једног аутора,
  • дело мора бити објављено као засебна монoграфија у најмање 300 примерака, са ЦИП записом и ISNB бројем,
  • дело треба да има 3 табака, тј. 48 страна,
  • дело мора бити објављено први пут у 2017. години,
  • у избор могу ући само уметничка остварења: роман, збирка приповедака, збирка песама, драма, есеј, путопис и мемоари.

Уз пријаву је пожељно приложити рецензије.

Члан 4.

Рок за подношење пријава је од 26.02. - 27.04.2018. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком - Конкурс за "Награду Веселина Лучића" за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду".
Уз пријаву поднети 6 (шест) примерака књижевног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Члан 5.

Избор најбољег књижевног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.

Члан 6.

На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу "Стипендије и конкурси".

Члан 7.

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

Члан 8.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 9.

Конкурс објавити у дневном листу "Политика".

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Софија Стефановић

 

  Документа у прилогу:

 

 Повратак на почетнуВести и догађаји“