Вести Вести и догађаји Универзитетски уџбеник „Групни фитнес програми - у теорији и пракси“