Вести Вести и догађаји Конкурс за избор у звање ванредног професора за предмете Социологија са социологијом спорта, Социологија спорта и Истраживања у социологији спорта