Обавештење Штампа
Вести и догађаји
уторак, 12 фебруар 2019 16:10

На основу Одлуке о условима уписа у наредну годину студија бр, 02-1700/18-1 од 14.09.2018., коју је донело Наставно-научно веће , на 13. седници одржаној 13.09.2018., а на основу чл. 102. Закона о високом образовању ( „Службени гласник РС“ бр.88/2017 и 27/2018), чл.111. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр.201) и Статута Универзитета у Београду – Факултета спорта и физичког васпитања, бр.02-4497/4/011, а на основу члана 87, став 2, Статута Факултета.

Служба за студентска питања обавештава студентe Основних академских и струковних студија, који су положили испите из претходне школске године у јануарском, односно фебруарском испитном року школске 2018/19.године, да могу допунити листу изабраних предмета пролећног семестра текуће школске године.

Допуна се врши на основу МОЛБЕ, која се подноси продекану за наставу, а преко архиве Факултета.

Уз молбу  студент подноси и доказ о уплати у износу од 600,00 динара. Образац молбе, преузима се у Служби за студентска питања.

Напомена:
Студенти су у обавези, да крену на предавања новоизабраних предмета, са почетком наставе у пролећном семестру, а према распореду часова.

 


 Повратак на почетну страну „Вести и догађаји“