Вести Вести и догађаји 1. Национална научна и стручна конференција „Актуелности у теорији и пракси спорта, физичког васпитања и рекреацији“