Вести Вести и догађаји 1. Национална научна и стручна конференција „АКТУЕЛНОСТИ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ СПОРТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ“