Вести Вести и догађаји Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп локала Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке