Вести Вести и догађаји Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп локала Задужбина Веселина Лучића