Вести Вести и догађаји Online панел дискусија „COVID-19 Креатор спорта и спортског образовања у регији“