Вести Вести и догађаји Конкурс задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању