Вести Вести и догађаји Конкурс за пријем два извршиоца на пословима Чистачица/Спремачица