Вести Вести и догађаји Конкурс за пријем једног извршиоца на пословима Правни заступник