Вести Вести и догађаји Конкурс за избор у звањe редовног професора за предмет „Теорија и методика физичког васпитања“