Вести Вести и догађаји 20. Међународна научна конференција „Савремени изазови спорта, физичког вежбања и активног живота“