Вести Вести и догађаји Курс „Вештине управљања каријером“ – отворено пријављивање