Вести Вести и догађаји Конкурс за избор у звањe редовног професора за предмете „Увод у психологију, Психологија спорта, Психологија вежбања, Психологија спорта и вежбања, Истраживања у психологији спорта“