Вести Вести и догађаји Оглас за јавно надметање за давање у закуп локала у приземљу са припадајућим подрумом у стамбено-пословној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке