Вести Вести и догађаји Конкурс за доделу Награде Веселина Лучића за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду