Повлашћени режим студирања Штампа
Вести и догађаји
среда, 24 октобар 2012 17:49

Студенти који желе да остваре повлашћени режим студирања, потребно је да најкасније до 31. октобра 2012. године доставе потврде из фирми или спортских савеза, као и записнике где се види да су наступали за клуб, односно репрезентацију Србије. Право на повлашћени режим студирања имају само спортисти прве лиге и репрезентативци, као и стално запослени.

Потребну документацију, заједно са молбом предају у Kанцеларију бр. 40 - Архива.

Повлашћен режим студирања подразумева да студенти са повлашћеним статусом студирања имају право да похађају наставу према модификованом распореду, уз могућу измену одељења уз претходан договор са предметним наставником.

Студент је обавезан да присуствује на најмање 50% одржаних часова.

Ово право се остварује на лични захтев о чему се предметни наставник обавештава посебним дописом.Продекан за наставу

Ред. проф. др Саша Јаковљевић,с.р.