Courses BAS & PS Sport osoba sa invalid. Izveštaj sa seminara „Značaj sportskih aktivnosti u inkluziji dece sa smetnjama u razvoju“