Courses BAS & PS TiM Veslanja Poziv za učešće na prvenstvu FSFV u veslanju na veslačkom ergometru 2011