Courses BAS & PS TiM Veslanja I Otvoreno Univerzitetsko prvenstvo Srbije u kajaku i kanuu na mirnim vodama