Master Courses Istraživanja u sociologiji sp. Izveštaj sa predavanja "Odnos trener-sportista iz ugla kondicionog trenera"