Dr Miloš Marković Print

   arrow Predmeti na studijskim programima:

    osnovne akademske studije - fizičko vaspitanje i sport
   indent Teorija fizičke kulture
   indent Teorija i metodika elementarnih igara
   indent Informatika

    osnovne strukovne studije - sport, rekreacija
   indent Teorija fizičke kulture
   indent Informatika sa osnovama statistike

 
 
011.3531.000/164
 
Uvećaj sliku +
arrow Datum i mesto rođenja: 07.12.1986. Beograd, Republika Srbija.
arrow Obrazovanje:
indent 2009 Diploma Univerziteta u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (oblast - Teorija i metodika fizičkog vaspitanja), tema diplomskog rada "Procena nivoa fizičke aktivnosti učenika na času fizičkog vaspitanja";
indent 2010 Master, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (oblast - Teorija fizičke kulture);
indent 13.01.2011. godine odbranio Master rad na temu "Etika i fizička kultura";
indent Oktobra 2011. godine upisao doktorske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja;
indent 12.01.2017. odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom "Fizička kultura i etika – teorijsko eksperimentalni model istraživanja".
arrow Nastavno iskustvo:
indent Zaposlen na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja od 18.02.2010. godine.
indent 2010 Izbor u zvanje saradnik u nastavi, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, oblast: Teorija fizičke kulture;
indent 2012. izbor u zvanje asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, oblast: Teorija fizičke kulture;
indent 2017. izbor u zvanje docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, oblast: Teorija fizičke kulture;
indent Saradnik na predmetu Aktivnosti u prirodi od 2010.
arrow Projekti / knjige / udžbenici:
indent 2011 - "Efekti primene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije Republike Srbije", (br.projekta 47015 za period 2011-2014.godine), koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
arrow Objavljeni radovi:
1. Ranisavljev, I., Ilić, V., Marković, M., Babić, B. (2011): New tendencies in the application of altitude training in sport preparation, "Journal of Physical Education and Sport", 11 (2), pp.200-204.;
2. Rakić, S., Marković, M., Dopsaj, M., Mlađan, D., Subošić, D., (2013): Initial model of men's muscle structure indicators defined by method of multichannel bioeletrical impedance, "FACTA UNIVERSITATIS Series: Physical Education and Sport" Vol. 11, N0 1, 2013, pp. 23-33.;
3. Živković M., Stamenković, M., Marković, M., (2013): Nasilje u sportu i njegovi akteri u savremenom društvu, "Teme", G. XXXVII, br. 2, str. 939-952.;
4. Bokan, B., Marković M. (2012): Antropološki pristup u izučavanju fizičke aktivnosti u drugoj polovini XX i početkom XXI veka u Srbiji, Zbornik radova "Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas", Ed: Živanović, Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.;
5. Marković, M., Bokan, B., Rakić, S., Tanović, N. (2012): Primena instrumenta SOFIT za procenu aktivnosti učenika i nastavnika na časovima fizičkog vaspitanja u beogradskim osnovnim i srednjim školama, Zbornik radova: Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, Ed: Bokan, Radisavljević, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.;
6. Marković, M., Bokan, B., Makić, N., Nikolić, Đ., (2013): Aktivnost učenika i nastavnika na časovima fizičkog vaspitanja primenom instrumenta SOFIT u nekim gradovima Srbije, Zbornik radova: Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, Ed: Dopsaj, Juhas, Kasum, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.;
7. Marković, M., Višnjić, D., Petković, M., (2013): Aktuelni problemi bavljena sportom učenika osnovne škole, Zbornik radova: Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, Ed: Dopsaj, Juhas, Kasum, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.;
8. Marković M., Branković, D., Ljubojević, M., Višnjić, D. (2012) : Uporedna analiza nastavnih programa fizičkog vaspitanja za mlađi školski uzrast nekih evropskih zemalja", "Sport Mont", 371.3:796(4), pp. 194 – 199.;
9. Živković, M., Marković, M., Stamenković, M., (2013): "Angažovanost dece u sportu na teritoriji Beograda", Zbornik sažetaka: "52. Kongres Antropološkog društva Srbije", Novi Sad.;
10. Bokan, B., Bokan, M., Marković, M., (2013): Scene telesnog vežbanja na mozaicima ranog hrišćanstva, Zbornik sažetaka: "Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas", Ed: Nenad Živanović, Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Last Updated on Wednesday, 13 January 2021 12:32