Dr Vladan Vukašinović Štampa
arrow Predmeti na studijskim programima:
 
 
011.3531.000/123
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
Uvećaj sliku +

arrow Datum i mesto rođenja: 28.05.1956. Smederevo, Republika Srbija.

arrow Obrazovanje:

indent 1982. Diploma, Fakultet za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu;

indent 1987. Magistratura, Fakultet za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu;

indent 1994. Doktorat, Fakultet za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu.

arrow Nastavno iskustvo:

indent Zaposlen na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja od 01.03.1997. godine, predmet Sportska gimnastika: 1997. izbor u zvanje docent, 2002. izbor u zvanje vanredni profesor, 2016. izbor u zvanje redovni profesor; predavao na predmetu Skijanje, bio mentor na predmetu TIM Ritmička gimnastika;

indent 1982-1990. profesor fizičkog vaspitanja u OŠ "Ilija Milosavljević Kolarac" i OŠ "Branislav Nušić" u Smederevu;

indent 1991-2002. Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu – Grupa za glumu, na predmetima Scenske borbe i Scenska akrobatika: 1991. asistent pripravnik, 1995. asistent, 1997. docent na Scenska akrobatika;

indent United Nations University for peace, ECPD Međunarodni fakultet za sport, Banja Luka-Beograd.

arrow Stručno iskustvo, funkcije, aktivnosti:

indent Rukovodilac predmeta Sportska gimnastika;

indent Prodekan za finansije;

indent Član u pojedinim komisijama fakulteta;

indent Glavni i odgovorni urednik časopisa "Oko sokolovo";

indent Aktivan u Sokolskom društvu "Beograd Matica";

indent Obavljao funkcije: prodekan za organizaciju, predsednik Komisije za izradu nastavnog programa predmeta Sport invalida, rukovodioc dela prijemnog ispita, predsednik Komisije za razvoj kadrova, šef Katedre za gimnastiku, zamenik predsednika Saveta;

indent Predsednik Gimnastičkog kluba "DIF";

indent Član predsedništva Saveza Soko Srbije;

indent Član Izvršnog odbora SO Smederevo (2001-2004), resor za sport i omladinu;

indent Predsednik Fonda za podsticanje i razvoj kvalitetnog takmičarskog sporta u Smederevu;

indent Predsednik DTV "Partizan" Smedrevo;

indent Vršilac direktora u OŠ "Ilija Milosavljević – Kolarac";

indent Dugogodišnji član uprava u sportskim društvima, udruženjima i savezima;

indent Učestvovao na nacionalnim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima;

indent Rukovodilac i predavač na stručnim i akreditovanim seminarima za usavršavanje kadrova za sport i fizičko vaspitanje;

indent Više od trideset godina aktivan kao trener u sportskoj gimnastici, kondicioni trener u individualnim pripremama sportista, organizator programa u sportskoj rekreaciji, u radu sa sportskim talentima, u korektivnoj gimnastici;

indent Takmičarsko iskustvo: u sportskoj gimnastici 15 godina - kao junior ili senior saveznog razreda (SFRJ) i kao veteran na međunarodnim takmičenjima; bio aktivan i u veslanju, smučanju, orijentiringu, jedrenju, tenisu, nordijskom trčanju, planinario dvadeset godina u zemlji (SFRJ) i inostranstvu sa preko 60 ispenjanih planinarskih vrhova i transverzala.

arrow Projekti / knjige / udžbenici:

indent Projekti:
indent učestvovao u trinaest istraživačkih projekata;

indent Monografije:
1. Vukašinović, V. (1996). 50 godina gimnastike u smederevskom Partizanu – 50 godina sportske gimnastike, višeboja, sportske rekreacije, fizičkog vaspitanja, sletova, akademija. DSRFV "Partizan", Smederevo;
2. Vukašinović, V. (2013). Sokolstvo u Smederevu, 101 godina sokolstva i 128 godina gimnastike (1885-2013). SIA, Smederevo;
3. Vukašinović, V. (2016). Gimnastika i sokolstvo u Srbiji do 1941. godine, velikani srpske gimnastike i sokolstva. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu;
4. Živanović, N., Mijatović, S., Šiljak, V., Vukašinović, V., Milošević, Z. (2018). THE BEGINNINGS OF SOKOL MOVEMENT IN SERBIA (ed. N. Živanović et al.). FIEP book, Edition History of Physical Education and Sport, Book 5. Niš: Association of Pedagogues of Physical Education and Sport FIEP; Bratislava: FIEP Europe - History of Physical Education and Sport Section.

indent Udžbenici:
1. Radojević, J., Vukašinović, V., Grbović, M., Dabović, M. (2011). Teorija i metodika sportske gimnastike II deo: praktična nastava i priprema za rad u školi. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja;
2. Vukašinović, V., Grbović, M., Dabović, M., (2011). Osnove sportske gimnastike, "Primena sportske gimnastike u drugim sportskim granama. U B. Jevtić, J. Radojević, I. Juhas, R. Ropret: "Dečiji sport, od prakse do akademske oblasti". Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
- Pet praktikuma, četiri skripte; nastavni film za pripremu ispita "Čuvanje i pomaganje";
3. Vukašinović, V. (2003). Polazišta u planiranju osnovnog gimnastičkog programa kao dela treninga u drugim sportovima, U: M. Galić (ur.) "Dečiji sport od prakse do akademske oblasti: materijal za pripremu ispita iz predmeta Osnove sporta mladih". Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu.

arrow Reprezentativne reference / objavljeni radovi:

1. Vladan Vukašinović. (2018). Vladan Đorđević, život i delo vežbača, naučnika, političara, književnika, utemeljivača srpske gimnastike i sokolstva. Fizička kultura, 71(2), 118-126.
2. Vladan Vukašinović, Violeta Šiljak, Sonja Kocić i Saša Vajić. (2017). Sa gimnastikom je počelo... Teloupražnenija, telovedžbanje, gimnastisanje, sokolska telovežba... Niš: Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove, Voll. IV, No 2, 40-53.
3. Vladan Vukašinović. (2017). Stevan Todorović, život i delo vežbača, umetnika, prosvetitelja i začetnika organizovanog sporta u Srbiji. Fizička kultura, 71(2), 118-126.
4. Miloš Paunović, Saša Veličković, Vladan Vukašinović (2017). SYSTEMATIZATION OF PREVIOUS RESEARCH ON EXERCISES ON THE HIGH BAR. Facta Universitatis: series Physical Education and Sport, Vol. 15, No. 2, 309-320.
5. Kocić-Pajić, S., Vukašinović, V., Dabović, M., i Radisavljević Janić, S. (2017). Predlog korekcija organizacije praktične nastave predmeta Teorija i metodika sportske gimnastike na osnovu procene uspešnosti studentkinja. Godišnjak, 22, 81-90.
6. Vukašinović, V., Mijatović, S., Šiljak, V., Veličković, S., Strelić, D., & Stevanović, M. (2016). Contribution of Dr. Laza Popović to the development of Serbian and Yugoslav Sokol movement. Military Medical and Pharmaceutical Journal of Serbia 73(10), 976-979.
7. Vukašinović, V. (2016). Građanska gimnastička društva i sport u Kraljevini Srbiji. Fizička kultura, 70(1), 23-33.
8. Veličković, S., Paunović, M., & Vukašinović, V. (2016). Systematization of previous researches of exercises on parallel bars. FACTA UNIVERSITATIS. Physical Education and Sport, 14 (1), 51-62.
9. Vukašinović, V., Mijatović, S., & Šiljak, V. (2016). Falcons in "High Treason Processes", Contribution to the Study of Serbian Falcon Suffering on the Eve and during "The Great War. Activities in Physical Education and Sport. International Journal of Scientific and Proffesional Issues in Physical Education and Sport. Skopje, 6(1), 8-12.
10. Veličković, S., Paunović, M., & Vukašinović, V. (2016).Validity of the "Fall Back" Test for Boldness. The Journal of Elementary Education, 9(1-2), 21-32.
11. Vukašinović, V., Strelić, D., Vajić, S., i Šiljak, V. (2016). Program gimnastike u obuci vojnih struktura Srbije od 1850. godine. Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove, časopis za istoriju, filozofiju, teoriju i metodiku, 3(1), 7-22.
12. Vukašinović, V., Mijatović, S., Veličković, S., i Šiljak, V. (2015). Prilog proučavanju osnivanja društava za gimnastiku i borenje u Kraljevini Srbiji. Fizička kultura, 69(1), 44-50.
13. Vukašinović V., Mijatović, S., i Kocić, S. (2014). Patriotizam sokola – "Jedna država, jedan narod, jedno sokolstvo". Fizička kultura, 68(2), 165-177.
14. Vukašinović, V., Radojević, J., Dabović, M. Grbović, M., (2010). Problemi u realizovanju programa vežbi na spravama u školama Srbije. Zbornik radova. Peti evropski i drugi srpski kongres pedagoga fizičke kulture (235-244). Društvo pedagoga fizičke kulture i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Niš.
15. Vukašinović, V. (2002). Atletsko-gimnastički višeboj u sistemu školskog sporta, Godišnjak FSFV, 11 (248-259).
16. Vukašinović, V. (2001). Inoviranje programskih sadržaja scenske akrobatike studenata glume na III i IV godini, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, 5, 394-401.
17. Vukašinović, V., Dabović, M. (1997). Sportska gimnastika u jugoslovenskoj periodici fizičke kulture, Godišnjak, 9 (181-189).

arrow Interesovanja: Istorija gimnastike i sokolstva.
Poslednje ažurirano četvrtak, 22 oktobar 2020 17:28