Posebni slučajevi upisa na studijski program osnovnih akademskih studija u šk. 2020/21. godini- upis bez polaganja ispita za proveru sklonosti i sposobnosti – prijemni ispit Štampa
Prijemni Ispit
ponedeljak, 31 avgust 2020 12:53

Kao što smo već najavili u tekstu Drugi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za šk. 2020-21. godinu, u okviru ovog obaveštenja, dajemo detaljne informacije o proceduri upisa za ove kandidate. Ovo pravo mogu ostvariti lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena, studenti druge visokoškolske ustanove, studenti kojima je prestao status studenta ispisivanjem ili neupisivanjem školske godine pod uslovima koji su navedeni u Obaveštenju-Upis bez polaganja ispita za proveru sklonosti i sposobnosti šk. 2020-21. prilog 1

  1. pdf Obaveštenju-Upis bez polaganja ispita za proveru sklonosti i sposobnosti šk. 2020-21
  2. gif Obrazac 1a Zahtev za upis
  3. gif Obrazac 2a Zahtev za priznavanje ispita