Obaveštenje za studente II god. Štampa
Akademske studije
utorak, 29 oktobar 2013 17:16

Obaveštenje za studente druge godine Osnovnih akademskih studija u vremenu od 13:45 do 16:00 sati. Dana 31. oktobra 2013. godine (četvrtak) neće biti održana nastava na predmetu Objekti u sportu (Izborni predmet) iz opravdanih razloga prof. dr Gorana Ćirovića.