Procedura za rešavanje studentskih zahteva Štampa
Vesti i događaji
utorak, 26 novembar 2019 14:24

arrow Procedura predviđa da se studenti obraćaju Univerzitetu na način da zahtev podnose studentskoj službi fakulteta, a studentska služba prosleđuje zahtev Univerzitetu i studentu.
Odgovor koji pripremi stručna služba u Rektoratu prosleđuje se fakultetu i studentu.