In Memoriam dr Dejan Ilić Štampa
Vesti i događaji
ponedeljak, 27 januar 2020 14:34
In memoriam
(1972 - 2020)

 

Dejan Ilić rođen je 14.02.1972. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu - Prvu beogradsku gimnaziju sa odličnim uspehom. Na Fakultetu fizičke kulture u Beogradu diplomirao je 1995. godine kao najbolji student generacije. Za vreme studije bio je stipendista Ministarstva prosvete – Fondacije za naučni i umetnički podmladak.

Diplomski rad iz rukometa pod naslovom „Karakteristike i metodski postupak obučavanja šutiranja u padu sa pozicije kružnog napadača“ odbranio je sa ocenom 10.

Nakon odbrane diplomskog rada godine 1997. primljen je u radni odnos na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u zvanju asistent pripravnik na predmetu Korektivna gimnastika. Od 2000. do 2012. godine je učestvovao u realizaciji praktične nastave na predmetu Teorija i metodika rukometa. U zvanje vanrednog profesora je izabran 2016. godine na predmetu Korektivna gimnastika.

Do sada je samostalno ili kao koautor objavio više od 60 radova u domaćim i međunarodnim časopisima i izlagao na međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim skupovima. Kao autor ili koautor objavio je dva praktikuma, jednu monografiju i jednu naučnu knjigu.

Bio je angažovan u IPA projektu prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina pod nazivom: “Unapređenje procene posturalnog statusa i statusa kičme – SPINELAB.

Aktivno se bavio rukometom od 1984. do 1997. godine u klubovima: PKB, Crvena Zvezda, BASK, Tehno-Dunav, BSK i Mladost. Kao rukometni trener radio je u klubovima: IM-Rakovica, Crvena Zvezda, Beograd, Partizan, kao i u ženskoj rukometnoj reprezentaciji Srbije i Crne Gore. Bio je aktivan u radu sa sportistima sa posebnim potrebama, te je bio član Skupštine Paraolimpijskog komiteta Srbije, predsednik Sportske komisije i član Upravnog odbora.

arrow  In Memoriam dr Dejan Ilić:

Uvećaj +
Zvanično obaveštenje Dekanata (370kB 27.01.2020)

 povratak na sadržaj  Vesti i događaji