Završni radovi Zakazane odbrane Termin odbrane završnog rada OAS: Sandra Simeonovski