Termin odbrane MAGISTARSKOG RADA: BRANKOVIĆ ANĐELKA Štampa
Završni radovi - Zakazane odbrane završnih radova
utorak, 24 septembar 2019 18:59

Dana 27.09.2019. godine u 13 časova (Svečana sala) Kandidat: BRANKOVIĆ ANĐELKA braniće magistarski rad pod nazivom:

POVEZANOST TELESNOG STATUSA, FIZIČKE AKTIVNOSTI I KVALITETA ŽIVOTA DECE I ADOLESCENATA SA SMETNjAMA U RAZVOJU“.

KOMISIJA:

  • Dr Snežana Radisavljević Janić, van. prof. UB FSFV, mentor;
  • Dr Ivana Milanović, van. prof. UB FSFV, član;
  • Dr Fadilj Eminović, van. prof. UB Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.