Završni radovi Zakazane odbrane Termin odbrane završnog rada OSS: Aleksa Ivković