Završni radovi Zakazane odbrane Termin odbrane završnog rada OAS: Kristina Gojković