Završni radovi Zakazane odbrane Termin odbrane završnog rada OAS: Mina Panić