Предмети ОАС и ОСС Антропомоторика Резултати испита IX-2(3)/2020.