Предмети ОАС и ОСС ТиМ Плесова Мина Контић - представа „ВРСТЕ“