Предмети ОАС и ОСС ТиМ Скијања Са практичне наставе скијања