Предмети ОАС и ОСС ТиМ Веслања Свeтски куп у Вeслaњу 2012. Бeoгрaд Aдa Цигaнлиja