Предмети ОАС и ОСС ТиМ Веслања II првенство државе на кајак ергометрима