Вести Одлуке Реферат и Сажетак Реферата Комисије за избор ванредног професора - А.Весковић Ђаковић