Vesti Odluke Referat i Sažetak Referata Komisije za izbor vanrednog profesora - A.Veskovic Djaković