Вести Одлуке Одлука, Реферат Комисије и сажетак Реферата за избор наставника у звање ванредног професора за предмете: Педагогија, Педагогија спорта, Дидактика и Андрагошке основе рекреације