Vesti Odluke Odluka, Referat Komisije i sažetak Referata za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za predmete: Pedagogija, Pedagogija sporta, Didaktika i Andragoške osnove rekreacije