Courses BAS & PS TiM Veslanja Difovci tradicionalno prvi na veslačkoj ergometrijadi