Predmeti OAS i OSS TiM Veslanja Difovci tradicionalno prvi na veslačkoj ergometrijadi